INFO


- STYRET

- FAU
- ANSATTE
- KONTAKTLÆRERE/LEDERTEAM
- ELEVRÅD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOHJØRNET

Viktig info

- Opplæringsloven § 9A
- Skolerute 2023/2024
- Leksehjelp 2023/2024
- Påmeldingsskjema for fleksibel ferie
- Hva gjør en klassekontakt?
- Behandling av personopplysninger


- Ordensreglement for Bindalseidet skole
- Føring av fravær i grunnskole

Til venstre finnes informasjon om styret og FAU.

Du vil også se en oversikt over ansatte, kontaktlærere, skolens lederteam og elevrådet.

 

 

bindalseidet skole