SKOLENS LEDERTEAM
(tilbake)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDERTEAM OG KONTAKTLÆRERE 2023-2024

Rektor Olaug Mikalsen
Teamleder småskolen Eli Heide Åsaune
Teamleder mellomtrinnet Martine Kveinen Thomassen
Teamleder ungdomsskolen Sylva Kveinen Thomassen
Kontaktlærere  
1. og 2. klasse Kristine Enora Kjeldsand
3. og 4. klasse Eli Heide Åsaune
5. klasse Tom Rune Helstad
6. og 7. klasse Martine Kveinen Thomassen
8. klasse Mona Hald
9. og 10. klasse Jørund Vegard Lislien